Narcisstraat, Moordrecht

inbreidingslocatie op plek voormalige basisschool

Project
4 vrijstaande woningen

Status
Opgeleverd

architect
Katinka van der koogh

 Waar eerst een basisschool stond was grond vrijgekomen om woningen te ontwikkelen. De gemeente was eigenaar van de grond en nodigde tien partijen uit om een voorstel te doen. Vosplan won deze inschrijving doordat rekening werd gehouden met de toenmailige problematiek rond de contingenten. Elk dorp mocht maar een beperkt aantal nieuwe woningen bouwen binnen de dorpsgrenzen.
Vosplan is er in geslaagd om met maar weinig woningen toch een hoge grondopbrengst te realiseren. Het resultaat zijn vier vrijstaande villa's.