Reeuwijk, de Sporthal

De motor van een reeks ontwikkelingen

Project
nieuwe sporthal voor Reeuwijk

Status
Opgeleverd 1997

De nieuwe Sporthal voor Reeuwijk is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente was al geruime tijd op zoek naar een locatie voordat Vosplan er bij werd betrokken. Verschillende locaties waren al afgevallen. Telkens was er bezwaar. Het was al een hoofdpijndossier geworden. Vosplan had meteen de oplossing. Het was bovendien het startpunt voor een reeks van succesvolle ontwikkelingen. Met woningen, kantoren, sportvelden, parkeerplaatsen en natuurlijk de Sporthal. 
Het begon met de ontdekking van een oud onbereikbaar terrein van gemeentewerken langs de A12. De oplossing was een nieuwe ontsluitingsweg in combinatie met dit terrein. sanering van de rioolzuiveringsinstallatie. Hierdoor ontstond er ruimte om de ingewikkelde schuifpuzzel op te lossen. Met een helicopterview alle losse eindjes combineren bleek de oplossing. Toen uiteindelijk de Sporthal werd opgeleverd bleek deze goedkoper dan begroot. De sportvelden waren beter bereikbaar via de nieuwe buitenomweg en hadden eindelijk voldoende parkeerplaatsen. Het werd een avontuur met louter winnaars.

Gerelateerde projecten die meededen aan de grote stoelendans zijn: Veldzoom, Legakker, Highway Park, Burg Bracklaan en de hockeyvelden.