Vosplan is sterk geworteld in Reeuwijk en omgeving. Dat maakt ons betrokken en toegankelijk, Vosplan is een aaibare ontwikkelaar. We blijven ook altijd nieuwsgierig. Zo zien we steeds weer nieuwe kansen. Voor nieuwe woningen en gebouwen waar mensen met plezier wonen, werken, leren en recreëren.

Wij krijgen energie van minder energie

VOSPlan zet in op energiezuinig bouwen. De woningbouw staat voor een grote opgave. Als ontwikkelaar willen we daarin een aanjager zijn. We zien het als een kans die we met beide handen aangrijpen, voor de kopers, voor het milieu en voor onszelf. We zijn trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. 

44
Gasloze
woningen
12
Nul-op-de-meter
woningen
32
energie-neutrale
woningen

De geschiedenis van een familiebedrijf

Ruim 23 jaar geleden zag Jan Piet de Vos kansen in een groot stuk grond net naast de A12 in Reeuwijk. Hiermee legde hij het fundament van het bedrijf.   Lees verder »

Echt duurzaam is waar je wil blijven wonen

Als ontwikkelaar hebben we een grote verantwoordelijkheid. Daar zijn we ons sterk bewust van. Elke woning, elk gebouw heeft een impact op de omgeving. Op de natuur in de omgeving, op de voorbijganger in de straat en op de verantwoordelijke wethouder in het stadhuis. En nog het meest op de bewoners en gebruikers. Elke keer is het de kunst om binnen de financiële mogelijkheden slimme keuzes te maken, zodat

er uiteindelijk een visueel aantrekkelijk gebouw staat, op voldoende bestuurlijke draagvlak kan rekenen en dat niet alleen de tand des tijds weerstaat maar ook op de tijd vooruit loopt .
Voor ons blijft de eindgebruiker het belangrijkst. Dat betekent in een vroeg stadium de vraag herkennen en zoveel mogelijk flexibele en levensloopbestendig te bouwen. Zodat woningen echt een thuis worden met duurzame bewoning.

Het mooiste compliment

Elke ontwikkeling begint met het goed opnemen van de omliggende bebouwing en de natuur. De omgeving is bepalend voor de verkaveling, de architectuur en het materiaalgebruik. Zo werken we in buitenstedelijke gebieden graag met natuurlijke materialen zoals riet en hout. Als de woningen goed samengaan met de omgeving, krijgen we vaak ons mooiste compliment. ‘Het valt niet op.’

Kernteam

Ontwikkelen is teamwerk. In een team dat steeds wisselt. Specialisten, vakmensen, ambtenaren, adviseurs en bewoners. Iedereen is belangrijk in het proces. Het kernteam zorgt er voor dat iedereen zijn bijdrage kan leveren.

Jan-Piet de Vos

Oprichter/ Directeur

Ineke Hofstede

Directiesecretaresse

Bob de Vos

Projectontwikkelaar

Cora Latooij

Directiesecretaresse